Tupaillat

Tulka iltaa istumaa!

Tupailtoja vietetään tammi- toukokuussa sekä syys-lokakuussa, yleensä kuun kolmantena tiistaina. Helmikuussa on tupaillan sijaan vuosikokous ja marraskuussa vietetään pikkujoulua.

Tapahtumista ilmoitetaan Ankkuri-lehdessä sekä seuran kotisivuilla ja facebook-sivuilla. Kannattaa tarkkailla ilmoituksia, sillä näiden ilmoitusvälineiden kautta varmistetaan tapahtumien toteutuminen ja kerrotaan esim. tupailtojen aiheista.

Tupaillat ja pikkujoulut pidetään Kotkan seurakuntakeskuksessa, osoitteessa Mariankatu 14.

Toimintasuunnitelma 2023

Vuosikokous pidettiin Kotkan seurakuntakeskuksessa tiistaina 21.2.2023.

Kokouksessa käsiteltiin normaalit vuosikokousasiat; edellisen vuoden toimintakertomukset (sekä seuran että perinnetoimikunnan), tilinpäätös, toimintasuunnitelmat sekä talousarvio. Hallitukselle myönnettiin tili- ja vastuuvapaus. Päätettiin jäsenmaksusta, kulu- ja matkakorvauksista. Valittiin puheenjohtaja* ja varapuheenjohtaja*, hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle*, toiminnan tarkastajat* sekä seuran edustajat toimikuntiin*. Päätettiin kokousajoista, -paikoista ja ilmoitustavoista sekä -lehdistä.

Jäsenmaksuksi päätettiin 15 €/hlö. Perusteena korotukselle ovat kohonneet toimintakulut (mm. kotisivujen kustannukset). Toimihenkilöiden kulukorvaukset päätettiin pitää ennallaan.

* Katso seuran toimihenkilöt ja edustajat YHTEYSTIEDOT-sivulta.

Seuran toiminta jatkuu aiempien vuosien tapaa järjestämällä vuosikokouksen lisäksi tupailtoja ja kesäretki. Pikkujoulun sijaan tänä vuonna juhlitaan seuran 110-vuotista taivalta.

Kaikki em. toiminta tapahtuu mahdollisuuksien mukaan ja viranomaisrajoitusten salliessa.

Myös Meripäiville osallistutaan, samoin syyskuussa Kotkassa järjestettäville Kotiseutupäiville. Yhteistyötä Ulkosaarten yhteistyötoimikunnan kanssa jatketaan. Lavansaaren Sanomat n:o 29 julkaistaan loppuvuonna. Jäsenille lähetetään vuosittainen jäsenkirje. Pöytäviirit jaetaan tasavuosia täyttäville jäsenille. Seuran facebook-ryhmän sivuja sekä kotisivuja ylläpidetään. Ilmoituslehtenä toimii kaupunkilehti Ankkuri.

Vuoden 2024 tupaillat


Kevään 2024 tupailtoja vietetään kuun kolmansina tiistai-iltoina.

Päivämäärät ovat: 16.1., 19.3., 16.4. ja 21.5.2023. Helmikuussa, 20.2. pidetään vuosikokous.