Tupaillat

Tulka iltaa istumaa!

Tupailtoja vietetään tammi- toukokuussa sekä syys-lokakuussa, yleensä kuun kolmantena tiistaina. Helmikuussa on tupaillan sijaan vuosikokous ja marraskuussa vietetään pikkujoulua.

Tapahtumista ilmoitetaan Ankkuri-lehdessä sekä seuran kotisivuilla ja facebook-sivuilla. Kannattaa tarkkailla ilmoituksia, sillä näiden ilmoitusvälineiden kautta varmistetaan tapahtumien toteutuminen ja kerrotaan esim. tupailtojen aiheista.

Tupaillat ja pikkujoulut pidetään Kotkan seurakuntakeskuksessa, osoitteessa Mariankatu 14.

Toimintasuunnitelma 2023

Vuosikokous pidettiin Kotkan seurakuntakeskuksessa tiistaina 21.2.2023.

Kokouksessa käsiteltiin normaalit vuosikokousasiat; edellisen vuoden toimintakertomukset (sekä seuran että perinnetoimikunnan), tilinpäätös, toimintasuunnitelmat sekä talousarvio. Hallitukselle myönnettiin tili- ja vastuuvapaus. Päätettiin jäsenmaksusta, kulu- ja matkakorvauksista. Valittiin puheenjohtaja* ja varapuheenjohtaja*, hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle*, toiminnan tarkastajat* sekä seuran edustajat toimikuntiin*. Päätettiin kokousajoista, -paikoista ja ilmoitustavoista sekä -lehdistä.

Jäsenmaksuksi päätettiin 15 €/hlö. Perusteena korotukselle ovat kohonneet toimintakulut (mm. kotisivujen kustannukset). Toimihenkilöiden kulukorvaukset päätettiin pitää ennallaan.

* Katso seuran toimihenkilöt ja edustajat YHTEYSTIEDOT-sivulta.

Seuran toiminta jatkuu aiempien vuosien tapaa järjestämällä vuosikokouksen lisäksi tupailtoja ja kesäretki. Pikkujoulun sijaan tänä vuonna juhlitaan seuran 110-vuotista taivalta.

Kaikki em. toiminta tapahtuu mahdollisuuksien mukaan ja viranomaisrajoitusten salliessa.

Myös Meripäiville osallistutaan, samoin syyskuussa Kotkassa järjestettäville Kotiseutupäiville. Yhteistyötä Ulkosaarten yhteistyötoimikunnan kanssa jatketaan. Lavansaaren Sanomat n:o 29 julkaistaan loppuvuonna. Jäsenille lähetetään vuosittainen jäsenkirje. Pöytäviirit jaetaan tasavuosia täyttäville jäsenille. Seuran facebook-ryhmän sivuja sekä kotisivuja ylläpidetään. Ilmoituslehtenä toimii kaupunkilehti Ankkuri.

Toukokuun tupailta

Toukokuun tupailtaa vietetään Kotkan seurakuntakeskuksella ti 16.5.2023 klo 18. Seurakuntakeskuksen osoite on Mariankatu 14.

Tupaillassa kuullaan Soili Häkkisen keräämää tietoa siitä, mihin lavansaarelaisevakot sijoitettiin Kotkaan tultuaan. Lisäksi Anna-Riitta Pohjola kertoo tulevista tapahtumista ja näyttää seuralle kertyneitä valokuvia.

Tervetuloa iltaa istumaan!

Kesäretki 17.6.2023

Lavansaari-seuran tämänvuotinen kesäretki toteutetaan laivaristeilynä lauantaina 17.6.2023 klo 10 - 14.

Risteilyn teema on "Kotiseutumme rannat" ja sen aikana tutustutaan mereltä käsin niihin paikkoihin, joihin lavansaarelaiset evakuoitiin ja joihin heitä sitten asettui asumaan Kotkassa. Risteilyn lähtö- ja paluupaikka on Sapokan satama.

Retki on tarkoitettu Lavansaari-seuran jäsenille ja heidän mukanaan tuleville seuralaisille. Retken hinta/jäsen on 30 €, alle 12-vuotiaan lapsen retkihinta on 15 € ja jäsenen mukana tulevan seuralaisen retkihinta on 50 €. Hinta sisältää risteilyn lisäksi keittolounaan ja jälkiruokakahvin. Retki maksetaan viimeistään 1.6.2023 seuran tilille FI9110693000225250. Maksun lisätietokenttään merkintä: kesäretki.

Retkelle voi ilmoittautua viimeistään 1.6.2023:

Toukokuun tupaillassa 16.5.2023

Ennen 16.5. kenelle tahansa hallituksen jäsenelle (paitsi Anja Vihiselle) joko puhelimitse tai sähköpostitse. Yhteystiedot löytyvät klikkaamalla tästä.

16.5. jälkeen Anja Vihiselle, puh. 0407339067, sähköposti anja.vihinen@kolumbus.fi

Kerrothan mahdollisen erityisruokavalion ilmoittautuessa.

Lavansaari-seuran 110-vuotisjuhla

Seura juhlii 110-vuotista taivaltaan lauantaina 11.11.2023 klo 12 - 16 Kotkan seurakuntakeskuksella, osoitteessa Mariankatu 14.

Tarkempaa tietoa juhlasta kerrotaan lähempänä ko. ajankohtaa.