Tupaillat

Tulka iltaa istumaa!

Tupailtoja vietetään tammi- toukokuussa sekä syys-lokakuussa, yleensä kuun kolmantena tiistaina tai keskiviikkona** (edellyttäen että seurakuntayhtymälle jompikumpi noista päivistä sopii). Helmikuussa on tupaillan sijaan vuosikokous ja marraskuussa vietetään pikkujoulua. Tänäkin vuonna tupaillat ja pikkujoulut toteutetaan koronatilanteen salliessa ja terveyssuositukset huomioiden.

Tapahtumista ilmoitetaan Ankkuri- ja Karjala-lehdissä sekä seuran kotisivuilla ja facebook-sivuilla. Kannattaa tarkkailla ilmoituksia, sillä näiden ilmoitusvälineiden kautta varmistetaan tapahtumien toteutuminen ja kerrotaan esim. tupailtojen aiheista.

Tupaillat ja pikkujoulut pidetään Kotkan seurakuntakeskuksessa, osoitteessa Mariankatu 14.

** Vuoden 2022 keväälle suunnitellut tupailtapäivät ovat keskiviikot 19.1., 16.2., 16.3., 20.4. ja 18.5. Mikäli tupaillat/vuosikokous voidaan pitää ajallaan, alkavat tilaisuudet klo 18.00.

Toimintasuunnitelma 2021

Vuosikokous pidettiin Kotkan seurakuntakeskuksessa tiistaina 16.2.2022.

Kokouksessa käsiteltiin normaalit vuosikokousasiat; edellisen vuoden toimintakertomukset (sekä seuran että perinnetoimikunnan), tilinpäätös, toimintasuunnitelmat sekä talousarvio. Hallitukselle myönnettiin tili- ja vastuuvapaus. Päätettiin jäsenmaksusta, kulu- ja matkakorvauksista. Valittiin puheenjohtaja* ja varapuheenjohtaja*, erovuoroiset hallituksen jäsenet*, toiminnan tarkastajat* sekä seuran edustajat toimikuntiin*. Päätettiin kokousajoista, -paikoista ja ilmoitustavoista sekä -lehdistä.

Jäsenmaksu päätettiin pitää ennallaan, eli se on myös tänä vuonna 12 €/hlö. Toimihenkilöiden kulukorvaukset ja matkakorvaukset päätettiin niin ikään pitää ennallaan.

* Katso seuran toimihenkilöt ja edustajat YHTEYSTIEDOT-sivulta.

Seuran toiminta jatkuu aiempien vuosien tapaa järjestämällä tupailtoja, kesäretki ja pikkujoulut - kaikki mahdollisuuksien mukaan ja viranomaisrajoitusten salliessa. Myös Meripäiville osallistutaan, jos ne järjestetään sellaisessa muodossa että seuroilla on mahdollisuus niihin osallistua. Yhteistyötä Ulkosaarten yhteistyötoimikunnan kanssa jatketaan. Lavansaaren Sanomat n:o 28 julkaistaan loppuvuonna. Jäsenille lähetetään vuosittainen jäsenkirje. Pöytäviirit jaetaan tasavuosia täyttäville jäsenille. Seuran facebook-ryhmän sivuja sekä kotisivuja ylläpidetään. Ilmoituslehtinä toimivat entiseen tapaan kaupunkilehti Ankkuri sekä Karjala-lehti.

Tupailta keskiviikkona 18.5.2022 klo 18:00


Tervetuloa Lavansaari-seuran toukokuun tupailtaan Kotkan seurakuntakeskukselle keskiviikkona 18.5.2022 klo 18.00 alkaen! Seurakuntakeskuksen osoite on Mariankatu 14, 48100 Kotka.

Tupaillan aiheena on: Kesän tapahtumat, valokuvien tunnistus ja jäseniltä saadun materiaalin esittely.